Officers of Japan Section
President Takashi Miyazaki Vice Presidents Yoshimitsu Abiko
Motoko Suda
Morioki Fujitani
Registrar Kengo Maejima Deputy Registrar Koichi Kitamura
Treasurer Hisako Nanasawa Auditors Setsuya Suzuki
Noriaki Kagami
Consultant Makoto Ogane
Akitsugu Fukumoto
International Councilor Akira Senda
Koji Hashimoto
Standing Regents      
  Steering&Governance Yuji Horiguchi Fellow Support Sawako Shida
  Reformative Promotion Kazuo Komine the Journal Yoshinobu Imamura
  International Communication Yoshihiro Suzumura    
Regents      
  Year End Meeting Norihiro Inagawa Winter Scientific Meeting Atsufumi Manabe
  Annual Meeting & Induction Yasuhiko Amano Fellow Support Masahiro Muraoka
  Reformative Promotion Hiroshi Ooka the Journal Soh Sato
  International Communication Kyoko Sato    
       
  Hiroyuki Iijima   Hotsuhiko Maeda
  Jinichi Kawashima   Jun Hirai
  Junko Inoue   Katsufumi Nakamura
  Makoto Koitabashi   Manabu Iidaka
  Mayumi Sato   Toshiaki Shibutani
       
District Regents      
  Chubu District Osamu Hattori Kansai District Kazuhiko Suese
  Chugoku/Shikoku District Hiromitsu Takebe Kyushu District Seiichiro Miyoshi
       
  Advisor Sumio Kuriyama   Hajimu Komuro
  Seiichiro Ema   Tsuyoshi Saito
  Megumi Amano   Yoshinori Satoh
  Kikuo Kobayashi   Tadashi Mizutani

Close