Officers of Japan Section
President Motoko Suda Vice Presidents Morioki Fujitani
Noriaki Kagami
Junko Inoue
Past President Takashi Miyazaki International Councilor Akira Senda
Registrar Kengo Maejima Deputy Registrar Koichi Kitamura
Treasurer Hisako Nanasawa    
Standing Regents      
  Steering & Governance Yuji Horiguchi Fellow Support Sawako Shida
  Reformative Promotion Hiroshi Ooka Editorial Board Yoshinobu Imamura
  International Communication Yoshihiro Suzumura    
Regents      
  Annual Meeting & Induction Tomio Inoue Year End Meeting Norihiro Inagawa
  Winter Scientific Meeting Masashi Miyazaki Fellow Support Masahiro Muraoka
  Reformative Promotion Koji Uchida Editorial Board Soh Sato
  International Communication Seiichiro Ono    
       
  Jun Hirai   Makoto Koitabashi
  Jinichi Kawashima   Mayumi Sato
  Kazuhiko Suese   Hiroyuki Iijima
  Kazuo Komine   Hatsuhiko Maeda
  Yasuhiko Amano   Akiko Ishikawa
  Katsufumi Nakamura   Atsufumi Manabe
District Regents      
  Chubu District Yoshihiro Suzumura Kansai District Kazuyo Yamamoto
  Chugoku/Shikoku District Hiromitsu Takebe Kyushu District Takatoshi Ito
Auditors Setsuya Suzuki    
  Makoto Ogane    
Consultants Tatsuro Negishi    
  Koji Hashimoto    
  Akitsugu Fukumoto    
 Advisors Sumio Kuriyama   Hajimu Komuro
  Tsuyoshi Saito   Megumi Amano
  Yoshinori Satoh   Kikuo Kobayashi
  Tadashi Mizutani   Takashi Miyazaki

Close