Officers of Japan Section
President Noriaki Kagami Vice Presidents Morioki Fujitani
Yuji Horiguchi
Makoto Koitabashi
Past President Motoko Suda International Councilor Masashi Miyazaki
Registrar Kengo Maejima Deputy Registrar Koichi Kitamura
Treasurer Katsufumi Nakamura    
Standing Regents      
  Steering & Governance Koichi Kitamura Fellow Support Toshiro Sugai
  Reformative Promotion Hiroshi Ooka Editorial Board Yoshinobu Imamura
  International Communication Yoshihiro Suzumura    
Regents      
  Annual Meeting & Induction Hatsuhiko Maeda Year End Meeting Junko Inoue
  Winter Scientific Meeting Akiko Ishikawa Fellow Support Masahiro Muraoka
  Reformative Promotion Koji Uchida Editorial Board Hiroyuki Iijima
  International Communication Seiichiro Ono    
       
  Akira Senda   Mayumi Sato
  Kazuhiko Suese   Kazuo Komine
  Sawako Shida   Hisako Nanasawa
  Soh Sato   Reika Utahashi
  Atsufumi Manabe   Futoshi Komine
District Regents      
  Chubu District Yoshihiro Suzumura Kansai District Kazuyo Yamamoto
  Chugoku/Shikoku District Hiromitsu Takebe Kyushu District Takatoshi Ito
Auditor Jun Hirai    
  Makoto Ogane    
Consultant Tatsuro Negishi    
  Setsuya Suzuki    
  Koji Hashimoto    
  Akitsugu Fukumoto    
 Advisors Sumio Kuriyama   Hajimu Komuro
  Tsuyoshi Saito   Megumi Amano
  Yoshinori Satoh   Kikuo Kobayashi
  Tadashi Mizutani   Takashi Miyazaki

Close